Konsultacja psychiatryczna

Rozmowa z lekarzem, mająca na celu rozpoznanie problemu (diagnoza) i w razie potrzeby dalsze ukierunkowanie leczenia, którym może być farmakoterapia, psychoterapia bądź obie te formy równocześnie.

arrow_upward