Mediacje rodzinne

To rozmowa podjęta w celu ułatwienia komunikacji pomiędzy skonfliktowanymi stronami. Mediator - jako osoba bezstronna - pomaga w zdefiniowaniu potrzeb i interesów obu stron i wypracowaniu satysfakcjonującego porozumienia.

Mediacja jest alternatywą dla procesu sądowego ale może być również pomocna na wcześniejszym etapie konfliktu.

arrow_upward