Pozytywna dyscyplina dla rodziców i nauczycieli

Pozytywna Dyscyplina to klasyczna metoda wychowawcza, pomagająca rodzicom zrozumieć swoje dzieci, wspierać ich naturalny potencjał, wychowywać je na mądrych i pewnych siebie, odpowiedzialnych i wrażliwych dorosłych ludzi. W Katolickim Centrum Ojcostwa DOM OJCA, metodą PD, prowadzone są m.in. warsztaty:

- dla dorosłych: z zakresu wychowania dzieci i młodzieży;

- dla dzieci: „Zaprzyjaźnij się z emocjami”

- dla kobiet: „Bo twoje życie to CUD” oraz „Żyj tu i teraz czyli 7xR”

- dla małżeństw: „Jak siebie samego”

- dla każdego: „O wdzięczności” oraz „O dobrostanie”

arrow_upward