Psychoterapia grupowa

Dlaczego grupa?

Problemy, które skłaniają do poszukiwania terapii (lęk, depresja, trudności w radzeniu sobie z emocjami) często mają swoje źródło w relacjach z innymi. Jednocześnie to właśnie w relacjach z innymi najbardziej się one ujawniają, stając się przyczyną ponownego cierpienia przeżywanego w wielu obszarach życia.

Grupa terapeutyczna jest bezpieczną przestrzenią, która umożliwia zrozumienie siebie – swoich potrzeb, zachowań, emocji, w której problematyczne interakcje z innymi mogą zostać rozpoznane i nazwane. Udział w grupie terapeutycznej, dzięki nabywaniu nowych doświadczeń, sprzyja zamianie dawnych sposobów radzenia sobie na bardziej korzystne i satysfakcjonujące.

Zapraszamy do udziału w grupie!

Dla kogo?

Psychoterapia grupowa skierowana jest do osób, które:

– doświadczają trudności w relacjach z innymi,

– przeżywają różnego rodzaju problemy w codziennym funkcjonowaniu,

– cierpią z powodu zaburzeń lękowych, depresyjnych,

– nie radzą sobie z emocjami,

– chciałyby lepiej zrozumieć siebie i odzyskać poczucie wpływu na swoje życie.

Zasady:

Liczba uczestników: od 8 do 10 osób

Czas trwania – minimum 1 rok z możliwością przedłużenia udziału w terapii

Rozpoczęcie pracy w grupie poprzedzone jest bezpłatną konsultacją indywidualną z psychoterapeutą.

Terapia odbywa się w nurcie psychodynamicznym.

Aktualnie nie prowadzimy naboru do grupy terapeutycznej.

arrow_upward