Psychoterapia par, małżeństw i rodzin

Skierowana jest do osób, które doświadczają trudności w codziennym funkcjonowaniu, przeżywają kryzys związany np. chorobą członka rodziny, opuszczeniem domu przez dorosłe dziecko albo zmagają się z objawami jednego z członków rodziny. Najczęściej konsultacje poprzedzają rozpoczęcie psychoterapii. Konsultacje zarówno dla par, małżeństw jak i rodzin służą rozpoznaniu problemu i znalezieniu skutecznej formy dalszej pomocy. W trakcie konsultacji terapeuta poznaje opinie wszystkich osób uczestniczących w spotkaniu na temat zgłaszanego problemu. Pozwala to ustalić dalsze kroki postępowania i jeśli planowana jest wspólna praca ustalić realne cele psychoterapii.

Ustalenie celów do pracy i decyzja wszystkich członków rodziny umożliwia rozpoczęcie psychoterapii. Spotkania odbywają się zazwyczaj co dwa tygodnie (75 minut każde). W zależności od problematyki w spotkaniach psychoterapeutycznych mogą uczestniczyć wszyscy członkowie rodziny albo wybrana diada np. rodzice. Spotkania mogą być prowadzone przez jednego terapeutę lub przez zespół dwóch terapeutów (kobieta i mężczyzna).

arrow_upward