Zespół

Ewa Wesołowska
Psycholog, psychoterapeuta

Ewa Wesołowska

Psycholog (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie – specjalność: Społeczna Psychologia Kliniczna), psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w trakcie certyfikacji, mgr sztuki. Prowadzi psychoterapię osób dorosłych, par i rodzin. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Natasza Maźniewska
Psycholog, psychoterapeuta

Natasza Maźniewska

Psycholog (Uniwersytet Humanistycznospołeczny Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Katowicach, specjalność: psychologia kliniczna człowieka dorosłego), psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w trakcie certyfikacji, pedagog resocjalizacyjny (Uniwersytet Jagielloński). Prowadzi psychoterapię dorosłych w nurcie psychodynamicznym oraz terapię traumy metodą EMDR (ukończony I i II poziom szkolenia). Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Danuta Bochenek
Psychiatra, psychoterapeuta

Danuta Bochenek

Specjalista lekarz psychiatra (Śląski Uniwersytet Medyczny), moje dotychczasowe doświadczenie zawodowe to praca z pacjentami ambulatoryjnymi oraz w oddziałach dziennych i stacjonarnych (Szpital Uniwersytecki, Szpital im. Babińskiego w Krakowie). Jestem też psychoterapeutą w trakcie certyfikacji (szkolenie z psychoterapii psychodynamicznej ze szczególnym uwzględnieniem terapii systemowej rodzin i par).

Jacek Sawionek
Psychoterapeuta, terapeuta uzależnień

Jacek Sawionek

Psychoterapeuta PTP w trakcie certyfikacji, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, teolog. Ukończył Podyplomowe Studium Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji na Uniwersytecie Warszawskim. Terapeuta w Ośrodku Rehabilitacyjno-Readaptacyjnym dla Osób Uzależnionych „Betania”. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Dariusz Wojtal
Psycholog

Dariusz Wojtal

Psycholog; studia psychologiczne ukończył na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Katowicach. Specjalność studiów to psychologia kliniczna i zdrowia. Pracuje w "Egomedica Centrum Zdrowia Psychicznego" w Częstochowie. Pracuje w poradni zdrowia psychicznego oraz w opiece środowiskowej z pacjentami i ich rodzinami.

Joanna Loch
Psycholog

Joanna Loch

Psycholog; studia psychologiczne ukończyła na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Katowicach. Specjalność studiów: Psychologia kliniczna i zdrowia, magister pedagogiki, ukończone studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki oraz terapii osób ze spektrum autyzmu.

Ks. Rafał Kowalski
Psycholog

Ks. Rafał Kowalski

Prezbiter archidiecezji częstochowskiej. Magister teologii (WSD Częstochowa) oraz psychologii (KUL). Doktorant na KUL-u. Ukończył studium psychoterapii psychodynamicznej, podyplomowe studium z psychologii klinicznej. Psycholog i terapeuta w Ośrodku Rehabilitacyjno-Readaptacyjnym dla Osób Uzależnionych „Betania”, współpracuje ze Wspólnotą Bożego Ojcostwa, o. Adamem Szustakiem OP.

Grzegorz Płaneta
Psychoterapeuta, mediator rodzinny

Ks. Grzegorz Płaneta

Mediator rodzinny (Centrum Mediacji i Psychoterapii w Katowicach).
Psychoterapeuta ze szczególnym uwzględnieniem terapii rodzin (Fundacja Rozwoju Terapii Rodzin na Szlaku).
Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Małgorzata Dudzińska
Doradca życia rodzinnego

Małgorzata Dudzińska

Dyplomowana ortoptystka, mgr teologii i filologii języka angielskiego. Doradca życia rodzinnego Archidiecezjalnego Duszpasterstwa Rodzin Nazaret w Wieluniu. Certyfikowany Edukator Pozytywnej Dyscypliny dla rodziców i nauczycieli. Mama czwórki dzieci. Autorka artykułów o tematyce rodzinnej. Prowadzi z mężem rekolekcje, dni skupienia.

Rafał Dudziński
Doradca życia rodzinnego

Rafał Dudziński

Mgr wychowania fizycznego, trener bowlingu dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Doradca życia rodzinnego Archidiecezjalnego Duszpasterstwa Rodzin Nazaret w Wieluniu. Tata czwórki dzieci. Prowadzi z żoną rekolekcje, sesje i wykłady.

Coach

Aleksandra Nitkiewicz

Coach (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie), mgr filologii polskiej (KUL, UKSW). Mama piątki dzieci. Doradca życia rodzinnego (Archidiecezjalne Studium Życia Rodzinnego przy Instytucie Teologicznym w Częstochowie), instruktor metod Naturalnego Planowania Rodziny. Jest pomysłodawcą i współtwórcą Szkoły Rodzenia „Dobrze Urodzić”, autorką albumu „Obudźmy miłość” oraz wielu artykułów prasowych, współautorką książki „Mama, Tata… Start!”.

Radca prawny

Jerzy Nitkiewicz

Radca prawny, prowadzi własną kancelarię prawną. Ukończył prawo na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Doświadczenie zawodowe, min. w prawie cywilnym, handlowym, rodzinnym, prawie pracy, prawie o stowarzyszeniach oraz w pomocy prawnej pokrzywdzonym przestępstwem. Tata piątki dzieci. Doradca życia rodzinnego (Archidiecezjalne Studium Życia Rodzinnego przy Instytucie Teologicznym w Częstochowie), instruktor metod Naturalnego Planowania Rodziny.

Wojciech Lutrzykowski
Adwokat

Wojciech Lutrzykowski

Adwokat, Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od stycznia 2010 r. członek Izby Adwokackiej w Warszawie, a od maja 2015 r. Izby Adwokackiej w Białymstoku. Zajmuje przede wszystkim prawem karnym, odszkodowawczym, rzeczowym, spadkowym oraz rodzinnym. Prowadzi kancelarię prawną w Łomży oraz Warszawie.

arrow_upward