Zespół

Ewa Wesołowska
Psycholog, psychoterapeuta

Ewa Wesołowska

Psycholog (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie – specjalność: Społeczna Psychologia Kliniczna), psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w trakcie certyfikacji, mgr sztuki. Prowadzi psychoterapię osób dorosłych, par i rodzin. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Natasza Maźniewska
Psychoterapeuta

Natasza Maźniewska

Psychoterapeuta PTP w trakcie certyfikacji, asystent psychodramy w Psychodrama Association for Europe, pedagog (Uniwersytet Jagielloński). Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Danuta Bochenek
Psychiatra, psychoterapeuta

Danuta Bochenek

Specjalista lekarz psychiatra (Śląski Uniwersytet Medyczny), moje dotychczasowe doświadczenie zawodowe to praca z pacjentami ambulatoryjnymi oraz w oddziałach dziennych i stacjonarnych (Szpital Uniwersytecki, Szpital im. Babińskiego w Krakowie). Jestem też psychoterapeutą w trakcie certyfikacji (szkolenie z psychoterapii psychodynamicznej ze szczególnym uwzględnieniem terapii systemowej rodzin i par).

Jacek Sawionek
Psychoterapeuta, terapeuta uzależnień

Jacek Sawionek

Psychoterapeuta PTP w trakcie certyfikacji, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, teolog. Ukończył Podyplomowe Studium Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji na Uniwersytecie Warszawskim. Terapeuta w Ośrodku Rehabilitacyjno-Readaptacyjnym dla Osób Uzależnionych „Betania”. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Dariusz Wojtal
Psycholog

Dariusz Wojtal

Psycholog; studia psychologiczne ukończył na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Katowicach. Specjalność studiów to psychologia kliniczna i zdrowia. Pracuje w "Egomedica Centrum Zdrowia Psychicznego" w Częstochowie. Pracuje w poradni zdrowia psychicznego oraz w opiece środowiskowej z pacjentami i ich rodzinami.

Joanna Loch
Psycholog

Joanna Loch

Psycholog; studia psychologiczne ukończyła na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Katowicach. Specjalność studiów: Psychologia kliniczna i zdrowia, magister pedagogiki, ukończone studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki oraz terapii osób ze spektrum autyzmu.

Ks. Rafał Kowalski
Psycholog

Ks. Rafał Kowalski

Prezbiter archidiecezji częstochowskiej. Magister teologii (WSD Częstochowa) oraz psychologii (KUL). Doktorant na KUL-u. Ukończył studium psychoterapii psychodynamicznej, podyplomowe studium z psychologii klinicznej. Psycholog i terapeuta w Ośrodku Rehabilitacyjno-Readaptacyjnym dla Osób Uzależnionych „Betania”, współpracuje ze Wspólnotą Bożego Ojcostwa, o. Adamem Szustakiem OP.

Grzegorz Płaneta
Psychoterapeuta, mediator rodzinny

Ks. Grzegorz Płaneta

Mediator rodzinny (Centrum Mediacji i Psychoterapii w Katowicach).
Psychoterapeuta ze szczególnym uwzględnieniem terapii rodzin (Fundacja Rozwoju Terapii Rodzin na Szlaku).
Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

arrow_upward