Zespół

Coach

Aleksandra Nitkiewicz

Coach (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie), mgr filologii polskiej (KUL, UKSW). Mama piątki dzieci. Doradca życia rodzinnego (Archidiecezjalne Studium Życia Rodzinnego przy Instytucie Teologicznym w Częstochowie), instruktor metod Naturalnego Planowania Rodziny. Jest pomysłodawcą i współtwórcą Szkoły Rodzenia „Dobrze Urodzić”, autorką albumu „Obudźmy miłość” oraz wielu artykułów prasowych, współautorką książki „Mama, Tata… Start!”.

Małgorzata Dudzińska
Doradca życia rodzinnego

Małgorzata Dudzińska

Dyplomowana ortoptystka, mgr teologii i filologii języka angielskiego. Doradca życia rodzinnego Archidiecezjalnego Duszpasterstwa Rodzin Nazaret w Wieluniu. Certyfikowany Edukator Pozytywnej Dyscypliny dla rodziców i nauczycieli. Mama czwórki dzieci. Autorka artykułów o tematyce rodzinnej. Prowadzi z mężem rekolekcje, dni skupienia.

Rafał Dudziński
Doradca życia rodzinnego

Rafał Dudziński

Mgr wychowania fizycznego, trener bowlingu dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Doradca życia rodzinnego Archidiecezjalnego Duszpasterstwa Rodzin Nazaret w Wieluniu. Tata czwórki dzieci. Prowadzi z żoną rekolekcje, sesje i wykłady.

Radca prawny

Jerzy Nitkiewicz

Radca prawny, prowadzi własną kancelarię prawną. Ukończył prawo na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Doświadczenie zawodowe, min. w prawie cywilnym, handlowym, rodzinnym, prawie pracy, prawie o stowarzyszeniach oraz w pomocy prawnej pokrzywdzonym przestępstwem. Tata piątki dzieci. Doradca życia rodzinnego (Archidiecezjalne Studium Życia Rodzinnego przy Instytucie Teologicznym w Częstochowie), instruktor metod Naturalnego Planowania Rodziny.

Wojciech Lutrzykowski
Adwokat

Wojciech Lutrzykowski

Adwokat, Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od stycznia 2010 r. członek Izby Adwokackiej w Warszawie, a od maja 2015 r. Izby Adwokackiej w Białymstoku. Zajmuje przede wszystkim prawem karnym, odszkodowawczym, rzeczowym, spadkowym oraz rodzinnym. Prowadzi kancelarię prawną w Łomży oraz Warszawie.

arrow_upward